BCT-Touristik

JAPAN is waiting for you!

SHORT PHRASE BOOK

Hello
Konnichi wa
Good bye
Sayonara
Thank you
Arigatou gozaimasu
Please
Dou itashimashita
Yes
Hai
Sorry
Sumimasen
Where is
wa doko desu ka?
post office?
Yuubin-kyoku
bank?
Ginkou
train station?
Eki
How late is it?
Ima wa nanji desu ka?
Water
Mizu
Tea
O-cha
Rice
Gohan
Zero
Zero
One
Ichi
Two
Ni
Three
San
Four
Yon (oder Shi)
Five
Go
Six
Roku
Seven
Nana (oder Shichi)
Eight
Hachi
Nine
Kyuu
Ten
Juu
Hundred
Hyaku
Thousand
Sen
Ten thousand
Ichiman
Yen
Yen
En